OTT Trafikledningssystem

Modernt och effektivt

OTT är ett modernt och effektivt trafiklednings-system med webbgränssnitt för trafikoptimering och ruttplanering. OTT har tusentals användare runt om i Norden och har funnits på marknaden sedan 1996. Utvecklat av taxibranschen, för taxibranschen.

OTT trafikledningssystem

  • App
  • Web App (Webbokning)
  • Öppna API:er
  • Talsvar (IVR)
  • Bokningskiosk för hotell och receptioner
  • Intelligent Ruttplanering/Samplanering