Au2Tax

Enkel installation medför lägre kostnader

AU2Tax är en smart, snabb och smidig taxameter anpassad för den svenska marknaden. Tack vare sin smidighet kan den monteras helt och hållet framtill i bilen. På så sätt behövs inte besvärliga kabeldragningar där halva bilen måste plockas isär. Godkänd enligt MID och svenska lagar och förordningar.

  • Manöverpanel till Au2Tax
  • Integrerad navigation Google Maps
  • 8 tums Android-platta
  • Snabba kvitto-utskrifter
  • Easy-Load funktion